FM100CMU Radio Online
FM100CMU Live HLS (SmartPhone Or Tablet)

News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี
Jan18
เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการเชียงใหม่โมเดล เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ โดยยึดหลักการทำงานให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และชุมชนเป็นแกนหลัก ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื

18 มกราคม 2564 21:32:26 น. view: 27

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
Jan16
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน                  เมื่อ 16 มกราคม 2564    &

16 มกราคม 2564 15:27:45 น. view: 31

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
Jan16
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 40 - 83  ไมโครกรัมต่อลูกบาศ

16 มกราคม 2564 15:23:59 น. view: 56

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือนมกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85
Jan15
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือนมกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85

       นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ก

15 มกราคม 2564 22:04:50 น. view: 74

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ผนึกความร่วมมือกับ เชียงใหม่นิวส์ อีกครั้งในการขับเคลื่อนสังคมข่าวสารยุคออนไลน์
Jan15
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ผนึกความร่วมมือกับ เชียงใหม่นิวส์ อีกครั้งในการขับเคลื่อนสังคมข่าวสารยุคออนไลน์

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม MCB1101 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท รายวัน จำกัด (เชี

15 มกราคม 2564 15:51:03 น. view: 174

ศปก.เมืองฯ จับร้าน “เดอะวายโซน” เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน
Jan14
ศปก.เมืองฯ จับร้าน “เดอะวายโซน” เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใ

14 มกราคม 2564 11:18:02 น. view: 131

สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีการลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
Jan14
สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีการลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันนี้ (13 ม.ค. 64) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกใหม่) ผู้ป่วยสะสม 23 ราย ผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า

14 มกราคม 2564 00:43:41 น. view: 86

กองทัพภาคที่ 3 โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 64 
Jan12
กองทัพภาคที่ 3 โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 64 

     เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล    โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นล

12 มกราคม 2564 16:11:30 น. view: 65

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง