News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
กรมอนามัย แนะคนรักสุขภาพดื่มน้ำเซเลอรี่แต่พอดี ผสมผักผลไม้อื่น เตือนผู้ป่วยไตควรระวัง
Jun17
กรมอนามัย แนะคนรักสุขภาพดื่มน้ำเซเลอรี่แต่พอดี ผสมผักผลไม้อื่น เตือนผู้ป่วยไตควรระวัง

กรมอนามัย แนะคนรักสุขภาพดื่มน้ำเซเลอรี่แต่พอดี ผสมผักผลไม้อื่น เตือนผู้ป่วยไตควรระวัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคนรักสุขภาพควรดื่มน้ำเซเลอรี่อย่างพอดีร่วมกับการกินผัก ผลไม้ที่หลากหลาย

17 มิถุนายน 2562 05:36:58 น. view: 4

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งสร้างล้านนาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Jun14
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งสร้างล้านนาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (14 มิถุนายน ๒๕62) นางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และผู

14 มิถุนายน 2562 02:57:22 น. view: 19

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท
Jun14
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท

นายอนุชา ดำรงมณี    กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจา

14 มิถุนายน 2562 02:56:07 น. view: 16

เชียงใหม่เปิดงานมะม่วงอย่างยิ่งใหญ่ อำเภอดอยหล่อชนะเลิศมะม่วงแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม
Jun13
เชียงใหม่เปิดงานมะม่วงอย่างยิ่งใหญ่ อำเภอดอยหล่อชนะเลิศมะม่วงแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยนายสมพล แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัต

13 มิถุนายน 2562 04:58:08 น. view: 23

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก เสาร์ที่ 15 มิ.ย.นี้
Jun11
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก เสาร์ที่ 15 มิ.ย.นี้

 นักเทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจุบันยังคงขาดแคลนโลหิตทุกกลุ่มเลือด โดยเฉพาะหมู่ เอ และโอ  เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคโลห

11 มิถุนายน 2562 06:46:10 น. view: 36

กรมการข้าว ผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน”ปุ๋ยสั่งตัด”ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่
Jun11
กรมการข้าว ผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน”ปุ๋ยสั่งตัด”ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่

กรมการข้าว ผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน”ปุ๋ยสั่งตัด”ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่ น้อมนำหลักขอ

11 มิถุนายน 2562 06:45:08 น. view: 71

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง