News & Activity

ข่าวและกิจกรรม
อนุบาลเชียงใหม่ ปิดโรงเรียน 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็กที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น กักตนเองและเพื่อนร่วมชั้นพร้อมครูประจำชั้น เร่งทำความสะอาดโรงเรียนทุกพื้นที่
Feb28
อนุบาลเชียงใหม่ ปิดโรงเรียน 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็กที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น กักตนเองและเพื่อนร่วมชั้นพร้อมครูประจำชั้น เร่งทำความสะอาดโรงเรียนทุกพื้นที่

                  ดร.สวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากมีคุณครูพบเฟซบุ๊คผู้ปกครองรายหนึ่งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 18 กพ. แล้วเดินทางกลับมาเมื

28 กุมภาพันธ์ 2563 05:36:49 น. view: 16

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการให้บริการ ในปี 2563 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จอครถยนต์ พร้อมยอมรับการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ จำนวนผู้โดยสารปัจจุบันลคลงเกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อ
Feb28
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการให้บริการ ในปี 2563 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จอครถยนต์ พร้อมยอมรับการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ จำนวนผู้โดยสารปัจจุบันลคลงเกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อ

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท) กล่าวในโอกาสครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเซียงใหม่ ว่าท่าอากาศยานเซียงใ

28 กุมภาพันธ์ 2563 05:35:17 น. view: 20

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า
Feb28
ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหน

28 กุมภาพันธ์ 2563 05:33:04 น. view: 15

FM100 มช.จัดโครงการระดมเขียนแผนเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่ออย่างสร้างสรรค์
Feb27
FM100 มช.จัดโครงการระดมเขียนแผนเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่ออย่างสร้างสรรค์

  วันนี้ (27 กพ.63) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100MHz) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชี

27 กุมภาพันธ์ 2563 02:10:31 น. view: 47

เชียงใหม่ เตรียม Kick off ส่งเสริมการท่องเที่ยว We Love Chiang Mai 
Feb26
เชียงใหม่ เตรียม Kick off ส่งเสริมการท่องเที่ยว We Love Chiang Mai 

    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ที่ข่วงประตูท่าแพ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคัก &n

26 กุมภาพันธ์ 2563 01:26:23 น. view: 63

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกภาคสนาม วันที่ 5 มีนาคมนี้
Feb25
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกภาคสนาม วันที่ 5 มีนาคมนี้

    วันนี้ (25 ก.พ. 63) นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปั

25 กุมภาพันธ์ 2563 09:25:53 น. view: 37

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง