News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แม่ทัพน้อยที่ 3 ปรับแผนจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธกรณ์ และอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซากพล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.) ร่วมวางแผนอำนวยการจัดกำลังสนับสนุนจังหวัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพร้อมยุทโธปกรณ์เต็มกำลัง เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติการสนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก โดยศูนย์การบินทหารบกลพบุรีสนับสนุนอากาศยาน MI 17 เพิ่มเติม อีก 2 ลำในการดับไฟ ภายหลังรับนโยบายเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรี

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า วันนี้ได้สังการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร่วมกับหน่วยทหารในทุกพื้นที่จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยกำลังหลัก  6 ชุดปฏิบัติการ ชุดกองหนุน 2 ชุดปฏิบัติการประกอบด้วยกำลังพลนายสิบ ชุดปฏิบัติการรณรงค์ดับไฟป่าจาก กองพันและเจ้าหน้าที่ บก.ควบคุมกกล.รส.จว  เข้าดำเนินการในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าที่เกิดจุด hotsport มากที่สุดเป็นการเร่งด่วนปฏิบัติการวันแรกตั้งแต่ 3 เม.ย.62

นอกจากนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.)ได้เปิดบัญชีเป็นการระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าและหมอกควันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม

เขียนเมื่อ 03 เมษายน 2562 10:28:54 น. (view: 67)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง