News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 สั่งปิดสถานบริการ 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 นี้ เป็นต้นไป..//

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพิ่มเติมเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันในพื้นที่ จีงได้มีการออกประกาศให้สถานบริการ สถานประกอบการผับบาร์ ทุกแห่งหยุดดำเนินการเป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่  สำหรับ ในส่วนของห้างสรรพสินค้า  ร้านอาหาร สถานประกอบการต่าง ๆ จะได้มีการพิจารณาต่อไป เนื่องจากมีความเสี่ยงเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อให้การตรวจสอบ ยืนยัน พิสูจน์ทราบ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 



อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด สังเกตตนเอง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่  ตลอดจนสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง  เพื่อสามารถติดตามตัวได้สะดวกหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น  ส่วนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

เขียนเมื่อ 06 มกราคม 2564 09:32:39 น. (view: 60)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง