News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 64 



     เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล    โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานในการเข้าแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหลายจุด

     รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลนำเรียนนายกรัฐมนตรี และ รัฐบาล  นอกจากนี้เป็นการเตรียมการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 2564  ในวันที่ 21 ม.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้แผนแต่ละจังหวัด และปัญหาที่เกิดขึ้นตามรอยต่อระหว่างจังหวัด เนื่องจากปีที่แล้วเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่รอยต่อ การเดินทางเข้าพื้นที่มีความยากลำบาก ดังนั้นต้องขอความร่วมมือระหว่างจังหวัดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง    เพื่อจัดทำแผนร่วมกัน  โดยยึดถือกลุ่มจังหวัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  สำหรับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จะเป็นผู้ประสานงานให้พร้อมเป็นลูกมือให้หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการปฏิบัติทุกๆส่วน ซึ่งกองทัพบกมีเพียงชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกอย่างเดียว ทั้งนี้ยังคงอาศัยกำลังทหารจาก กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวรและฝ่ายทหารพรานที่มีงบประมาณให้กำลังพลอยู่แล้ว   

   อย่างไรก็ตามในปีนี้ พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซากและพื้นที่รอยต่อเพื่อให้อำเภอ ตำบลจนถึงระดับ ชุมชนสามารถควบคุมและกำกับดูแลปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



    สำหรับพื้นที่รอยต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในปี 2564 ของพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองครั้งนี้ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด มีพื้นที่รอยต่อ จำนวน 13 พื้นที่  เช่น รอยต่อพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ตาก, รอยต่อจังหวัดลำปาง – ตาก อุทยานแห่งชาติแม่วะ , รอยต่อจังหวัดลำปาง – ลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ,รอยต่อพื้นที่จังหวัดตาก – เชียงใหม่,รอยต่อจังหวัดลำปาง – แพร่ เป็นต้น  สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  8  จังหวัด มีพื้นที่รอยต่อ จำนวน  5  พื้นที่ ได้แก่รอยต่อพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี – นครสวรรค์ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ ,รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร – นครสวรรค์ , จังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ทั้งนี้พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่รอยต่อจำนวนทั้งหมด  18 พื้นที่

เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2564 16:11:30 น. (view: 106)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง