News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศปก.เมืองฯ จับร้าน “เดอะวายโซน” เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้อยอส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยอส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ชื่อร้าน The Y-Zone (เดอะวายโซน) ตั้งอยู่ ตำบลหายหา อำเภอเมืองเชียงใหม่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และเป็นการกระทำความผิดตาม มาตรา18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 โดยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงที่ต้องดำเนินมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าสถานประกอบการใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2564 11:18:02 น. (view: 130)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง