News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้มาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดทั้งวันๆ นี้ (11 กุมภาพันธ์ 2564) บรรยากาศการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ เริ่มคึกคักมากขึ้น ผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด และส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA โดยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากผ้าตราสัญลักษณ์ AOT ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งผู้โดย สารที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และโอกาสวันแห่งความรัก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ดอนเมือง และเชียงใหม่-สุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 30 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 4,000 คน แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ (ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 5,000 ถึง 5,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติประมาณร้อยละ 30 และหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้แนวโน้มจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมถึงการกลับมาให้บริการในเส้นทางบินข้ามภาค ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ถาดใส่สัมภาระ ราวบันได รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้พักคอย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบบ Deep Cleaning ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันยังได้คำนึงการลดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในอากาศด้วยการติดตั้งเครื่อง พ่นละอองฝอย ตลอดแนวชานชาลาอาคารผู้โดยสารอีกด้วย

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 19:57:24 น. (view: 1848)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง