News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลดฝุ่นควัน PM 2.5 "เติมรักให้อากาศ"  ประจำปี 2564 

 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "เติมรักให้อากาศ" ประจำปี 2564 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันนี้ (16 ก.พ. 64) ที่ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เติมรักให้อากาศ" ประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเติมรักให้อากาศ ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรฐกิจ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นความร่วมมือในด้านการงดเผาในที่โล่ง การงดใช้รถยนต์ควันดำ การพ่นละอองน้ำจากบนอาคารสูงและที่พักอาศัย และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ฯลฯ นอกจากนี้  ยังมีการลงนามร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพ่นละอองน้ำรอบอาคาร การจัดทำ Safety Zone การจัดสวนแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อไปฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศตามจุดต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16:24:17 น. (view: 100)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง