News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คาดสภาพอากาศอีก 2 วัน ช่วงบ่ายยังอยู่ในเกณฑ์ดี อากาศยกตัว กระแสลมพัดแรง แต่ยังแนะให้เฝ้าระวังสังเกตตัวเองและหมั่นดูแลสุขภาพ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ช่วงเช้าสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) จากนั้นในช่วงบ่ายสถานการณ์จะดีขึ้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง(สีเหลือง) ส่วนพื้นที่แอ่งโซนตัวเมืองและทางเหนือ สามารถพบอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ถึงเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ด้วยอัตราการระบายอากาศที่ยังไม่ดีมากและความเร็วลมที่อ่อนกำลังลง โดยมีทิศทางมาจากทั้งทิศตะวันตกและตะวันออกพัดเข้ามายังเชียงใหม่ ช่วงเย็นอาจมีพบฝนเล็กน้อยในพื้นที่รอบนอก“ส่วน วันที่ 24 มี.ค. สถานการณ์ฝุ่นละอองดีขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย ด้วยความเร็วลมที่เพิ่มมากขึ้น โดยทิศทางลมส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าความเข้มข้นฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนพื้นที่ในแอ่งหรือทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดอาจพบอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บางพื้นที่” ดร.ชาคริตฯ กล่าว

ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวันที่ 25 - 26 มี.ค. สถานการณ์ฝุ่นละอองในบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาจจะพบอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (สีเหลือง) ในช่วงเช้าที่กำลังลมและอากาศยังยกตัวได้ไม่ดี ส่วนในตอนบ่ายในพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าความเข้มข้นฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี (สีเขียว) ด้วยเป็นช่วงวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้อากาศยกตัวได้ดีและความเร็วลมที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนทิศทางลมพัดเข้ามาในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่จากทั้งทิศตะวันออกและตะวันตกด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อแนะนำให้การปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เมื่อเดินทางออกไปข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง กรณีกลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อขอรับหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้บ้าน

 2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีระดับค่า ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยติดตามค่า PM 2.5 จากแอพพลิเคชั่นของ Air4Thai และแอพพลิเคชั่น AirCMI สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่จำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง

 3. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ทำความสะอาดอาคารที่อยู่อาศัย ติดตั้งอุปกรณ์ลดฝุ่นละอองภายในบ้าน หรืออาคารที่พักอาศัย รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าไปใช้บริการห้องปลอดฝุ่นที่หน่วยบริการใกล้บ้าน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นประจำตำบลได้

 4. ให้ดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการหายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด ไอบ่อย แน่นหน้าอก แสบตา ผิวหนังมีผดผื่นแดง และประชาชนทั่วไป หมั่นสังเกตอาการ และกลุ่มเสี่ยงควรดูแลตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211-048-50 ต่อ 124

เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2564 11:13:56 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง