News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเพิ่มความเข้ม เฝ้าระวังการลักลอบค้ายาห้วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 09.00 น.พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้น กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มความเข้มเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติดห้วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเน้นงานด้านการข่าวและการตั้งตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหลักและรอง ตลอดจนเพ่งเล็งเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและเครือข่ายในประเทศ รวมทั้งคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดบริการต่างๆ ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

    ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทำให้ต้องมีความเข้มงวด   ในการปิดกั้นการผ่านเข้า - ออกบริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ้อมผ่าน สปป.ลาว เพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น  ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา ทำให้ ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดเริ่มมีความรุนแรง  และมีความพยายามในการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวขายแดนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะพยายามจัดกำลังเสริมในพื้นที่อย่างรัดกุม เนื่องจากยาเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาค่อนข้างสูง หากผ่านแนวชายแดนมาได้ในแต่ละครั้งจะสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าจำนวนมาก

เขียนเมื่อ 07 เมษายน 2564 11:01:53 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง