News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3  เร่งจัดกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะนี้พบ 9 จังหวัด 19 อำเภอ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,015 หลังคาเรือน  พล.ท.อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบวาตภัย ห้วงวันที่ 2 ถึง 5 เม.ย.64 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้พบว่า มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน   9 จังหวัด  19 อำเภอ  42 ตำบล  ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 1,015 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากวาตภัยครั้งนี้ จำนวน 2 ราย เสียชีวิต 1 คน  ปัจจุบันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารจากหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ เช่น  กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ,กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38  ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้วจำนวน  12 หลังในพื้นที่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ,อ.สากเหล็ก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 1,003  หลัง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้กำลังทหารและหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด จะช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด 

  สำหรับเหตุวาตภัยในครั้งนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  อ.วังทรายพูน อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตรมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากที่สุด จำนวน  393  หลังคาเรือน ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร หน่วยทหารในแต่ละจังหวัด จัดกำลังทหารช่วยเหลือประชาชนแล้วในเบื้องต้น

ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ขอให้แจ้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3  หน่วยทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว 

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3

เขียนเมื่อ 07 เมษายน 2564 11:04:11 น. (view: 937)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง