News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รับลูกตามคำสั่ง 26/2564 ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจสถานบริการร้านอาหาร ย้ำเวลาปิดบริการและขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม พบ “i Soul you” ขายเหล้าให้เยาวชน จับส่ง สภ.ช้างเผือกดำเนินคดี

วันที่ 6 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21:30น. เป็นต้นไป ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ โดย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกองร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ กอรมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 15/2564 และคำสั่งที่ 26/2564 จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน i soul you ร้าน Too nice และ ร้านโสภา ผลการปฏิบัติ นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ รายงานว่า การลงพื้นที่สุ่มตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้สถานบริการ สถานประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมเวลาการเปิดปิดมิให้เกินกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนดตามคำสั่งที่ 26/2564 ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้จากการปฏิบัติพบว่า มีสถานประกอบการที่มีคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวน 1 ร้าน คือ ร้าน i Soul you อยู่พื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ปล่อยให้ เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และ จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งประสานยังสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เข้าจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 26/2654 สาระสำคัญคือ กำหนดให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปิดบริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติที่เคยเปิด แต่ขายหรือให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้แค่ เวลา 23.00 น. เท่านั้น

เขียนเมื่อ 07 เมษายน 2564 18:10:14 น. (view: 938)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง