News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM 100 มช. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง FM 100 กับผู้ฟังรายการ นำนั่งรถรางชมเมืองชมวัด ตามรอย 141 ปี ชาตกาล..ตามรอยผลงานการบูรณะวัดของครูบาเจ้าศรีวิชัย

วันนี้(12 พ.ค.62) เวลา 8.00 น. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง FM 100 กับผู้ฟังรายการ นำนั่งรถรางชมเมืองชมวัด ตามรอย 141 ปี ชาตกาล..ตามรอยผลงานการบูรณะวัดของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 มช. และทีมงานสถานีฯรวมทั้งฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะการสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ นำผู้ฟังรายการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากรายการเล่าขานล้านนา และรายการโฟกัสเชียงใหม่ช่วงเชียงใหม่เมืองงาม โดยมี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายตลอดกิจกรรม โดยมีวัดที่นำผู้ฟังเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ ได้แก่วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดปราสาท วัดเชียงมั่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างมาก

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 07:16:28 น. (view: 777)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง