News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมทำหนังสือแจ้งข้อกังวลของชาวเชียงใหม่ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณา กรณีประกาศให้ฮิโนกิแลนด์ เป็น 1 ใน 10 แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ต้องไป 

เชียงใหม่ 14 พ.ค.-นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง กรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศ 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ฮิโนกิแลนด์ ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความเหมาะสมในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงที่มาที่ไปของการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในครั้งนี้ 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีส่วนเสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ให้กรมส่งเสิรมวัฒนธรรมพิจารณาแต่อย่างใด เป็นการคัดเลือกและพิจารณาจากผลการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่กรมฯดำเนินการภายใต้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น 

อย่างไรก็ตามด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความเป็นห่วงกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อท้วงติงทางสังคมที่เกิดขึ้นเวลานี้ ส่วนตัวมองว่า หากเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมก็ไม่น่าจะเหมาะสม เพราะไม่ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย โดยมีอีกหลายพื้นที่ที่ควรจะได้รับการพิจารณา แต่ถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งต้องแยกกันให้ชัดเจน จากนี้ได้ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องไป เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 05:43:29 น. (view: 346)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง