News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กรมชลประทานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คาดแล้วเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ อบต.นาคอเรือ มีการจัดประชุม กลุ่มย่อย 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 พร้อมด้วยนายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 และฝ่ายก่อสร้างที่ 4 สกก.1 โดยมี บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมประชุมชี้แจง กับนายอำเภอฮอด นายก อบต.นาคอเรือ และราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการที่คัดเลือก ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ มีพื้นที่น้ำท่วม 820 ไร่ ถนนเข้าหัวงาน จากบ้านตีนตกถึงหัวงาน 6 กิโลเมตร ความจุ 20.41 ล้าน ลบ.ม.อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ป่าแม่ตื่น (โซนC) ระดับเก็บกักที่เหมาะสม และระบบส่งน้ำที่ออกแบบเพิ่มเติมและผลการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความคืบหน้าของการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด 

  โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด กล่าวว่า ในนามของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและขอต้อนรับทุกคนที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ที่เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับคณะผู้ศึกษาเป็นผู้จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อที่จะเสนอผลการศึกษา ลักษณะและองค์ประกอบโครงการที่เหมาะสม ตลอดจนผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขผลกระทบ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีของการดำเนินการศึกษา และการพัฒนาโครงการในอนาคตแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

  อย่างไรก็ตามผลการประชุมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่างแสดงความพอใจกับความคืบหน้าของคณะทำงานที่ได้เข้ามาชี้แจงในรายละเอียดตามประเด็นที่ได้แจ้งไว้ แต่ก็มีข้อห่วงใยที่อยากจะให้ บริษัทที่ปรึกษาและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ ทั้งการทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลรวมถึงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยมีข้อห่วงใย ตามประเด็นการประชุมคือ 1. อยากให้ทีมงานเข้ามาสำรวจพื้นที่ที่จะเป็นแนวท่อส่งน้ำร่วมกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในตำบลนาคอเรือได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  2. ทางโครงการมีแนวทางที่จะส่งน้ำไปให้ 2 ตำบล ในพื้นที่ของตำบลฮอด โดยผ่านพื้นที่สวนลำไยด้วย ชาวบ้านจึงอยากให้ทางทีมงานลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในแนวท่อส่งน้ำให้แน่ชัดก่อนว่าจะให้ใช้พื้นที่ในการขยายแนวท่อส่งน้ำหรือไม่ 3. ประชาชนอยากให้มีการเปลี่ยนแนวท่อส่งน้ำที่ผ่านบริเวณชุมชน เนื่องจากมีท่อประปาอยู่ในแนวนั้นด้วย และจากเดิมที่เสนอย้ายแนวไปหลังชุมชน แต่เล็งเห็นว่า ยังมีผลกระทบอยู่จึงเสนอให้ย้ายแนวท่อไปอีก 3 กิโลเมตร และขอให้มีการขยับฝายแม่ป่าไผ่ตัวใหม่ขึ้นไป เนื่องจากมีพื้นที่ที่สูงกว่าจุดตั้งฝายแม่ป่าไผ่ที่ทีมงานนำเสนอ และ 4. ประชาชนอยากทราบรูปแบบท่อส่งน้ำ จะเป็นรูปแบบใด ถ้าหากเป็นท่อกลมชาวบ้านจะได้รับผลกระทบในการดูแล แต่ถ้าหากเป็นแบบเหลี่ยมก็อยากให้ออกแบบฝาปิดท่อ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและเด็กด้วย ซึ่งคณะทำงานก็จะได้นำไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป  ทั้งนี้ ทางคณะทำงานและบริษัทที่ปรึกษายังยืนยันว่า โครงการดังกล่าวยังดำเนินการไปตามเป้าหมายและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดเอาไว้ เพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาผลกระทบ ให้กับประชาชน ตามวัตถุประสงค์หลัก อย่างแน่นอน.

เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 08:23:16 น. (view: 117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง