News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เลือกตั้งใหม่เขต 8 เชียงใหม่ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ ชนะขาดเกือบ 5 หมื่น ทิ้งห่างอันดับสองจากพลังประชารัฐ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ แทน นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ถูก กกต.ให้ใบส้ม  ผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 9 นางสาวศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ ได้ 75,891 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ทิ้งห่างอันดับสอง หมายเลข 4 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยกุล พรรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ 27,861 คะแนน ลดลงจากครั้งที่แล้วทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง 4 อำเภอ คือ สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง ดอยหล่อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 163,343 คน จากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 377 หน่วย มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 127,832 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.26 ลดลงจากครั้งที่แล้วที่มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 88.06 มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นบัตรดี 119,636 คน คิดเป็นร้อยละ 93.59 เป็นบัตรเสีย 6,916 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.41 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,280 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ผอ.กกต.จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีรายงานการร้องเรียน ซึ่งจะสรุปส่งกกต.กลาง เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 01:57:16 น. (view: 108)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง