News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สสจ.เชียงใหม่ สรุปยอดผู้ลงทะเบียนครอบครองกัญชาในจังหวัดเชียงใหม่

นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งครอบครองกัญชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2562 ซึ่งครบกำหนดวันสุดท้ายในวันที่ 21 พ.ค.2562 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนในวันและเวลาดังกล่าว  โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาลงทะเบียนแจ้งครอบครองกัญชา   9  ราย  บุคคลทั่วไป(ผู้ป่วย)   2,306  ราย (ยังไม่รวมที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนและยังไม่มายื่นเพิ่มเติมอีก  30  ราย) แบ่งเป็นกลุ่มที่แจ้งครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชา  306  ราย  แจ้งครอบครองต้นกัญชา 2,000 ราย ในที่นี้ยังพบผู้ติดยาแฝงมาลงทะเบียนครอบครองกัญชาด้วย  สำหรับปัญหาการแจ้งครอบครองพบว่ามีทั้งผู้ที่นำเอกสารมาไม่ครบ และผู้ใช้หลักฐานปลอม บางคนเอารูปคนอื่นมาซ้ำๆ  บางคนก็อปรูปจากอินเตอร์เน็ต  ในกรณีผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารเจ้าหน้าที่จะทำบันทึกห้ามรับแจ้งครอบครองอีก และย้ำว่าจากนี้ไม่มีการขยายเวลารับแจ้ง

  สำหรับกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) แจ้งการขยายเวลาที่ผู้แจ้งนิรโทษไว้ สามารถครอบครองกัญชาได้อีก 6 เดือนนั้น ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องระยะเวลาการครอบครอง  ทั้งนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ผู้มีความประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-19 พ.ค. 2562 แต่เนื่องจากวันที่ 19-20 พ.ค. 2562 เป็นวันหยุดราชการ จึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งครอบครองกัญชาในวันที่ 21 พ.ค.2562 ซึ่งผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชาสามารถใช้ยากัญชาต่อเนื่องได้จนกว่าจะมีกัญชาใช้ในระบบการรักษา โดยปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรคและปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่ง อย.รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองต่อได้อีก 3 เดือน หลังวันที่ 21 พ.ค.2562 ไม่ใช่ 6 เดือน 

  นายอิศรา นานาวิชิต กล่าวเพิ่มเติม ขอให้ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชาเข้าใจถึงระยะเวลาที่สามารถครอบครองกัญชาในการรักษาโรคเฉพาะตัว และหลังจากนี้จะมียากัญชาที่ผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยากัญชา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 06:10:00 น. (view: 394)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง