News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยในชุมชน        วันที่ 18 กันยายน 2564 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าเป้า-แกรนด์วิว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

         ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย แนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น พร้อมทั้งสาธิตการดับไฟด้วยถังดับเพลิงขนาดเล็ก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองปฏิบัติ โอกาสเดียวกันนี้ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 10 ถัง และงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน จำนวนหนึ่ง       

        โครงการ AOT พี่อาสา เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ระดับองค์กรของ ทอท.โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชน เกี่ยวกับอัคคีภัยและการรับมือเบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังที่จะเห็นได้จากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) 

//////////////////////

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

          

เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2564 17:26:15 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง