News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก เสาร์ที่ 15 มิ.ย.นี้

 นักเทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจุบันยังคงขาดแคลนโลหิตทุกกลุ่มเลือด โดยเฉพาะหมู่ เอ และโอ  เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคโลหิตน้อยลงและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด ปลูกถ่ายอวัยวะ จำเป็นต้องใช้เลือดมีเพิ่มมากขึ้น เช่นคนไข้ผ่าตัดตับ 1 ราย ต้องใช้เลือด 30-50 ยูนิต หรือจากผู้บริจาค 30-50 คน ดังนั้นทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จึงสามารถเบิกจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้เพียงร้อยละ 50 จากเดิมที่สามารถเบิกจ่ายโลหิตได้ถึงร้อยละ 80 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ทุกหมู่เลือด ส่วนการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตที่ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นติดเชื้อHIV ซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบเอและบี ยืนยันว่ามีการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ทั้งการซักประวัติ และการตรวจด้วย NAT หรือ Nucleic Acid Testing เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอ  แต่ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อใหม่อาจจะยังไม่แสดงผลทันที จึงขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงมีจิตสำนึก คัดกรองตัวเองก่อนว่ามีความปลอดภัย ก่อนที่จะส่งต่อเลือดให้ผู้อื่น 

  ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.นี้ เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานยังมีการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิต กิจกรรมบันเทิงและแจกเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-418389 ต่อ 17 089-4810111

เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 06:46:10 น. (view: 419)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง