News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่เปิดงานมะม่วงอย่างยิ่งใหญ่ อำเภอดอยหล่อชนะเลิศมะม่วงแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยนายสมพล แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดมะม่วงประเภทต่างๆอาทิ น้ำดอกไม้เบอร์4 ได้แก่เกษตรกรอำเภอพร้าว น้ำดอกไม้สีทองได้แก่อำเภอฝาง  มะม่วงรูปแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัมได้แก่ อำเภอดอยหล่อ โดยเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม 

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปี การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก,การประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่,การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ ซึ่งมี กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งสาระ ดังนี้ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป จำนวน 15 ชนิด การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงและสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 สายพันธุ์ การแสดง/จำหน่ายผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วงและกล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง,การทำอาหาร ขนมจากมะม่วง การแปรรูปมะม่วง การแสดง/จำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอการแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร  จากภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมืองประยุกต์และศิลปะการแสดงล้านนา    ส้มตำมะม่วงลีลา,รำวงย้อนยุค

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนสำหรับท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมความรู้ กิจกรรมดีๆในงานมหกรรมด้านการเกษตรประจำปี "งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่" ครั้งที่ 10 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 04:58:08 น. (view: 108)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง