News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการเกษตรจังหวัดให้ข้อมูลโดยละเอียดกับเกษตรกร พร้อมทั้งเชิญ กรมวิชาการเกษตรมาให้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนเ

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการเกษตรจังหวัดให้ข้อมูลโดยละเอียดกับเกษตรกร พร้อมทั้งเชิญ กรมวิชาการเกษตรมาให้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

   นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งนับว่าเป็นอุบัติใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้เกิดการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง ที่มีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดจำนวนมาก โดยตัวหนอนจะกัดกินยอดข้าวโพดในช่วงที่ข้าวโพดมีอายุระหว่าง 7-30 วัน จนทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หากไม่มีการป้องกันละกำจัดก็จะสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่วงที่จะกลายเป็นผีเสื้อสามารถวางไข่ได้ 1,500-2,000 ฟอง ภายใน 7 วัน และในช่วงกลางคืนสามารถบินได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร  ทำให้แพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ตัวหนอนยังสามารถทำลายพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ได้อีกกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ยาสูบ มะเขือเทศ กระเทียม กล้วย และพืชผักอื่นๆ 

   สำหรับการป้องกันและกำจัดตัวหนอน ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ หากพบเจอตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ให้ทำลายทิ้ง รวมถึงใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์

เคอร์สตา หรือปล่อยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชรฆาต แตนเบียน เพื่อกำจัดตัวหนอน หากพบการระบาดมากสามารถใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดได้ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะจะทำให้ตัวหนอนเกิดการดื้อยาได้   

  ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ขอให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดทำข้อมูลโดยละเอียด แจ้งเกษตรกรผ่านหอกระจายข่าว และในทุกช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ รวมทั้งขอให้เชิญกรมวิชาการเกษตรมาพูดคุย เพื่อหามาตรการในเชิงป้องกันที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และเชิญจังหวัดอื่นที่ประสบปัญหามาร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการป้องกันและกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

เขียนเมื่อ 09 กรกฎาคม 2562 08:46:20 น. (view: 437)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง