News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ย้ำประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัวจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ในช่วงนี้ ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัว แต่หากตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ประจำอำเภอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (14 ม.ค. 65) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 186 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 9 ราย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามโปรแกรม Test & Go 3 ราย, กรุงเทพมหานคร ลำปาง เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ และนนทบุรี จังหวัดละ 1 รายส่วนอีก 177 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ 9 ราย จาก 4 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย โกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 5 ราย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 ราย, สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 หนองหอย 1 ราย และร้าน Woodstock Café and Bar 1 ราย ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเหล่านี้แล้ว โดยทีมควบคุมโรคได้ทำการควบคุมโรค ฆ่าเชื้อ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีผลตรวจเป็นลบเป็นเวลา 14 วันแล้วส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบเพิ่ม 3 ราย จากคลัสเตอร์ร้าน Living Machine, ร้าน The Toys และโรงพยาบาลเทพปัญญา คลัสเตอร์ละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 70 ราย และผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 95 ราย ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัว ไม่พบเพิ่มโดยในระยะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี รองลงมา 15-35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และนักศึกษา ที่มีไทม์ไลน์สัมพันธ์กับคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่พบในช่วงนี้ จึงขอให้ประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ออกไปก่อน ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัว ไม่ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ต้องกักตัว และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK สำหรับศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ที่เปิดสายให้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัดมี 5 หมายเลข คือ 0654724315-9 ส่วนระดับอำเภอสามารถโทรเข้าไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.00 น. //////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว

14 มกราคม 2565

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2565 18:56:52 น. (view: 2992)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง