News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

   สสปน.ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดสัมมนา ไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์   วันนี้ (5 ส.ค.62) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์ กับกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ในการนำเสนอสถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะที่มาจัดประชุมหรือสัมมนา ภายใต้โครงการ  Thailand 7 MICE Magnificent Themes  โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

  สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ๆ 

แบ่งออกเป็นธีมต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย นำเสนออาหารไทย กิจกรรม CSR หรือการประชุมเชิงอนุรักษ์ ธีมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างทีมเวิร์ค การจัดกิจกรรมหรูหรามีระดับ และกิจกรรมชายหาด  

   นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย สิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักเดินทางไมซ์ นอกจากเรื่องความสะอาดของเมืองแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญต้องมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมไมซ์น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงกับเมืองรอง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กาแฟ เพราะสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินร่วมกับพืชอื่นๆ ได้ และยังสามารถสร้างจุดเด่นให้กับกาแฟในแต่ละพื้นที่ เช่น กาแฟอ่างขาง กาแฟม่อนแจ่ม ซึ่งการประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าไมซ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

  ด้าน ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็น 

1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้หลักของประเทศไทย และถูกจัดเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อันดับที่ 25 ของเอเชีย ดังนั้นจึงต้องร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ เพื่อรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ หากจังหวัดเชียงใหม่ต้องการรักษาอันดับหรือก้าวขึ้นไปสู่อันดับที่สูงขึ้น จะต้องไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นการระดมสมองในครั้งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายซึ่งกันและกัน และยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) ซึ่งเป็นภาคีหลักของโครงการนี้อีกด้วย

เขียนเมื่อ 05 สิงหาคม 2562 07:57:02 น. (view: 312)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง