News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ สินค้าจากเกษตรกรไทย ส่งขายออกตลาดต่างประเทศ

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ลงพื้นที่อำเภอแม่แตงติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิต ณ จุดรับซื้อวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วยปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกจำนวน 72,757 ไร่ และคาดว่าจะให้ผลผลิตจำนวน 65,332 ตัน ซึ่งในระยะนี้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากที่สุดและด้วยสภาพภูมิประเทศมีอากาศค่อนข้างเย็นลง ทำให้มะม่วงสุกช้ากว่าฤดูกาลอื่นๆ จึงทำให้มีรสชาติที่ดีและอร่อยเป็นพิเศษนายบรรจบ เกษมศรี ซึ่งตั้งจุดรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บ้านเลขที่ 191 หมู่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับซื้อจากสมาชิกจำนวน 30 ราย ได้รับจัดสรรปริมาณผลผลิตมะม่วงจากโครงการบริหารจัดการผลไม้ (มะม่วง) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 จำนวน 200 ตัน เพื่อนำส่งไปยังตลาดรับซื้อต่าง ๆ อาทิ ตลาดไอยรา ซึ่งส่งออกไปขายต่อยังประเทศสิงคโปร์ และสหกรณ์ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ส่งออกไปขายต่อยังประเทศจีนและเกาหลี สำหรับราคารับซื้อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เกรด A ขนาดผล 300 กรัมขึ้นไป สีผิวสวย รับซื้อกิโลกรัมละ 30 บาท, เกรด B ขนาดผล 300 กรัมขึ้นไป รับซื้อกิโลกรัมละ 20 บาท, เกรด S ขนาดผล 250 – 299 กรัม รับซื้อกิโลกรัมละ 18 บาท, ในส่วนผลที่ตกเกรดแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ จัมโบ้ ผิวสวย รับซื้อกิโลกรัมละ 13 บาท, จัมโบ้ ผิวลาย รับซื้อกิโลกรัมละ 10 บาท, ขณะที่ผลใหญ่รับซื้อกิโลกรัมละ 6 บาท และผลเล็กรับซื้อกิโลกรัมละ 3 บาททั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจซื้อมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกร อุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยที่อร่อยและได้คุณภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5311-2478

เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 21:12:07 น. (view: 3005)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง