News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี 2565 ต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

 วันนี้ (16 มิ.ย. 65) เวลา 09.39 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชน ขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่เรื่องดี ๆ และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดย “พิธีสืบชะตาเมือง” ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 10 จุด คือบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งเมือง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง โดยการจุดพลุให้สัญญาณพิธี จากบริเวณกลางเวียง เพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดจัดพิธีรอบตัวเมืองเชียงใหม่  โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 108 รูป 

 

นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดย พญามังรายมหาราช พร้อมกับอำมาตย์ ทวยราษฎร์ทั้งหลาย ซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย ให้คำปรึกษา นครนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1838-1839 ขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือ  คัมภีร์มหาทักษา ประกอบด้วย บริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง และกาลกิณีเมือง//////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

16 มิถุนายน 2565

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 13:37:12 น. (view: 1909)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง