News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มช.เปิดโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1 (ทัศนาล้านนาวิถี) รอบที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1 (ทัศนาล้านนาวิถี) รอบที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เพื่อให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่และชื่นชมทัศน์ล้านนา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตลอดจนสัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตของเชียงใหม่ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญ สัมผัสวิถีชีวิตและร่วมลงมือทำหัตถกรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 โดยการนั่งรถเยี่ยมชมเมืองเชียงใหม่ ไปยังวัดอุโมงค์ วัดเจดีย์หลวง วัดสำคัญต่างๆ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในรอบที่ 1 ประกอบด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 15:56:05 น. (view: 1917)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง