News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาด ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอาจเกิดฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ด้านจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดดำเนิน 8 โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอำเภอฝาง

      วันนี้ (20 มิ.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม      โดยในที่ประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสภาพภูมิอากาศ ว่า แนวโน้มภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 40-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก  อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้  ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงปฏิบัติภารกิจเติมน้ำให้กับเขื่อนและแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ  ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแล้วในอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่แจ่ม  ด้านสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนจากรมชลประทานเชียงใหม่ได้รายงานว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวน 742 มิลลิเมตร คาดว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  โดยได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับดูแลประชาชนทั้ง 25 อำเภอ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน      จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอฝาง จำนวน 8 โครงการ งบประมาณกว่า 3,102,000 บาท เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถผ่านได้ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่      ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องรายงานความคืบหน้าผ่านทางอำเภอและจังหวัด นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่ประชาชนเป็นผู้รับเป็นสำคัญ 

เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 15:26:22 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง