News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

บสย. คิกออฟ “The S1 Project” จับมือ EXIM BANK นำร่องพัฒนานวัตกรรมสินเชื่อ-ค้ำประกันสินเชื่อร่วมกัน

บสย. คิกออฟ The S1 Project (SME One)  นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ เปิดตัวโครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ตั้งเป้าก้าวสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Digital Ecosystem ยกระดับการบริการ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee ตอบโจทย์โลกการเงิน เพื่อผู้ประกอบการ SMEs  นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project (SME One) โครงการความร่วมมือการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายยกระดับด้านการบริการสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างเครือข่ายการให้บริการทางการเงินยุค Digital Transform ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย  โครงการ The S1 Project (SME One) จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐที่จะพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Business model) ใหม่ๆ ร่วมกัน และเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกและเกี่ยวเนื่อง ทั้งรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ได้สินเชื่อรวดเร็ว และตอบโจทย์ธุรกิจ  

การพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการ The S1 Project  (SME One) ครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง บสย. และ EXIM BANK ซึ่งจะใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน คือ การพัฒนา Credit Scoring และการพัฒนากระบวนการการพิจารณาสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อสู่ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee ร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อยกระดับการอนุมัติสินเชื่อ และค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้การใช้แอพพลิเคชั่นที่ 2 สถาบันร่วมกันพัฒนาเป็นการสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มาใช้บริการ  

เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 20:53:44 น. (view: 2994)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง