News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มช.-แอตแลนต้า เมดดิแคร์ ควัก 200 ล้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทำ CMU Cannabis Valley เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เป็นต้นแบบก่อนต่อยอดด้านต่างๆแห่งแรก  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 เชียงใหม่ 3 ก.ย.- ที่ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  สำหรับส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา และสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด กล่าวว่า จะมีการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศ ในหลายสายพันธุ์ เพื่อทดลองปลูกว่าสายพันธุ์ใดเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้กัญชาในอนาคตสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade 2.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา 3.สนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้นอกจากเป็นการวางแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยที่จะบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย มาสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการรักษาโรคที่มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดถึงการผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาที่สามารถใช้งานได้จริง  และยังสร้างศูนย์เรียนรู้ในระยะความร่วมมือปีครึ่งนี้ ด้วยงบประมาณ 150-200 ล้านบาท ในนามของ CMU Cannabis Valley เพื่อการศึกษา ดูงาน ด้านการปลูก การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาในระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี Co-Working Space ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สำหรับการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการระดับสากล ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ในการวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

เขียนเมื่อ 03 กันยายน 2562 03:54:51 น. (view: 325)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง