News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่–นครราชสีมา

 สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่–นครราชสีมา ส่งเสริมการเดินทางระหว่างหัวเมืองใหญ่ในภาคเหนือและภาคอีสาน มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ประชาชน(1 ส.ค. 65) ที่โถงอาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-นครราชสีมา เที่ยวบินแรก DD 9330 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 20.45 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 22.15 น. ในการนี้ มี นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานสายกลยุทธ์ สายการบินนกแอร์ และคณะเจ้าหน้าที่สายการบิน ร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วยสำหรับเที่ยวบินเส้นทาง เชียงใหม่-นครราชสีมา-เชียงใหม่ ให้บริการสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบินขาไป เชียงใหม่-นครราชสีมา ให้บริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 20.45 น. ส่วนเที่ยวบินขากลับ นครราชสีมา-เชียงใหม่ ให้บริการทุกวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 05.30 น. ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดรอบข้างให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่-นครราชสีมา-เชียงใหม่ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างหัวเมืองใหญ่ในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งสองภาคได้อย่างดี โดยผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง www.nokair.com แอปพลิเคชั่นบนมือถือของนกแอร์ หรือ คอลเซ็นเตอร์โทร.1318//////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

1 สิงหาคม 2565

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 10:02:29 น. (view: 65)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง