News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา เยือนเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 จังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ 2 จังหวัดเช้าวันนี้ (2 ส.ค. 65)  ที่ บริเวณโถงอาคารฝั่งผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการเดินทางมาด้วยเที่ยวบินแรกของสายการบินนกแอร์ เส้นทางนครราชสีมา - เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ DD9330 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 05.30 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในเวลา 07.00 น. ทั้งนี้ คณะฯ จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปางช้างแม่สา, เชียงใหม่ ไนซ์ ซาฟารี, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การค้า การลงทุน และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE City ********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

2 สิงหาคม 2565 

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 10:11:02 น. (view: 848)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง