News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี เสด็จพระราชทานรางวัล และแสดงคอนเสิร์ต ในงานมหกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งชมรมเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 9 ชมรม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่    อำเภอไชยปราการ    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่    เรือนจำอำเภอฝาง    ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด    บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ผลการประกวด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 

3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 

4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3  

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ ได้รับรางวัลต้นแบบทอง  

6. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3*******************************

งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 11:12:45 น. (view: 2996)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง