News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ถนนวังสิงห์คำถึงสะพานป่าตัน คืบหน้าแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเตรียมจัดระเบียบที่บริเวณสะพานระแกง คลองแม่ข่า อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทัศนียภาพคลองแม่ข่ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นวันนี้ (2 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ ภายใต้ทิศทางที่จัดเจน โดยมีเป้าหมายจัดระเบียบตามถนนเส้นทางที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีสายไฟฟ้าสายสื่อสารรกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ เป็นลำดับแรก โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน 1 เส้นทาง ซึ่งในเส้นทางแรก ได้ดำเนินการจัดระเบียบที่เส้นทางถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงสะพานป่าตัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยการนำสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ามีปริมาณสายไฟฟ้าสายสื่อสารมากพอสมควร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารในครั้งนี้ ไม่ใช่การนำเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่เป็นการปลดสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก และจัดระเบียบใหม่ โดยการมัดรวมเป็นก้อน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท เพื่อทำให้ทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่มีความสวยงาม และสะอาดตามากขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการประหยัดงบประมาณและใช้เวลาน้อยกว่าการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน สำหรับในระยะต่อไป จะได้มีการจัดระเบียบที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวัดอุโมงค์ ส่วนเส้นทางที่ 3 และ 4 ได้มีการกำหนดแผนงานไว้แล้ว ซึ่งจะได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหามติที่ชัดเจนอีกครั้งนอกจากนี้ จะมีการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเร่งด่วนที่บริเวณสะพานระแกง คลองแม่ข่า ภายหลังได้มีการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนริมคลองแม่ข่าให้มีความสวยงามแล้ว แต่พบว่ายังคงมีสายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่ ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าแรงต่ำและสายสื่อสาร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ทัศนียภาพของคลองแม่ข่ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น////////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

2 สิงหาคม 2565

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 20:27:37 น. (view: 69)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง