News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพีธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562   วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.00 น. ณ สนามฝึก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่  พ.อ.อโณทัย  ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการโดยนโยบายสำคัญในการฝึกก็คือต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหารสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี

 สำหรับผู้ที่เกษียนอายุ 7 ท่านในปีนี้ ได้แก่ นายไพโรจน์  ศิริ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 

นายณรงค์ศักดิ์   จำรูญหิน โรงเรียนสันติสุข

นางวารุณี    สัตยพานิช  โรงเรียนไชยปราการ

นางนงคราญ  สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม

นายนราดล   ศรีทองคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

นายสุนทร   สุภา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และนายวิวัฒฑ์   สุคัมภีร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 อย่างไรก็ตาม ในพิธีการดังกล่าว​ มีการสวนสนามของกองกำลังผสม​นักศึกษาวิชาทหาร​ จำนวน​ 1​ กองพัน​ 222​ นาย​

เขียนเมื่อ 04 ตุลาคม 2562 08:31:01 น. (view: 65)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง