News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM100 วัดค่าแพร่แปลกปลอม ประจำปี

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย (ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ) ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำการวัดค่าแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ ปราศจากการรบกวนกิจการวิทยุนำทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ  โดย การวัดค่าแพร่แปลกปลอมในครั้งนี้ FM100 ผ่านเกณฑ์​การทดสอบ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2562 09:36:17 น. (view: 162)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง