News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สื่อสารฯ มช.จับมือ Paneda Tech AB นำร่องใช้เทคนิคเตือนภัยพิบัติผ่านวิทยุดิจิตอล หวังเป็นช่องทางแจ้งเตือนชาวบ้านรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสีย 

เชียงใหม่ 31 ต.ค.- ที่ห้อง MCB 2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บริษัท Paneda Tech AB จัดบรรยายพิเศษในห้วข้อวิทยุดิจิทัลและวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เช่น ปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 ตลอดจนรายงานสภาพการจราจร ในรูปแบบตัวอักษรวิ่งผ่านบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุหรือเป็นเสียงเตือนด้วยเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและการประยุกต์ใช้งานในอนาคตอย่างมีประาทธิภาพในด้านการเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Lars-Peder Lundgren,Marketing Director,Paneda และนายอนุพล เตจ๊ะวันโน ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชีย บริษัท Paneda Tech AB ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนที่จะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท Paneda Tech AB เพื่อนำร่องโครงการดังกล่าวด้วย

โดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะทำให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางวิทยุดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นตัววิ่งแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดวิทยุระบบดิจิทัลหรือจอมอร์นิเตอร์ เสียงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควันหรือหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือที่เป็นปัญหาทุกปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนทราบสถานการณ์ทันที และเฝ้าระวังตัวเองหากได้รับการแจ้งเตือน ในอนาคต จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป ส่วนระยะนำร่องนี้ทางสถานีวิทยุการสื่อสารมวลชน มช.จะทดลองแจ้งข่าวสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐด้านการแจ้งเตือนภัยจะได้นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากที่สุด

เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2562 05:06:07 น. (view: 251)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง