News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับ ทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก          ที่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  พ.อ.กฤติ   พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดแผนการบินเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23) ร่วมกับ  น.อ.ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนและประชาชนที่ห่างไกล อีกทั้งยังการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟบ้าในพื้นที่

   เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แผนเบื้องต้นจากข้อมูลตำบลวิกฤติ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 62 มีพื้นที่เพ็งเล็ง 255 จุด 832 ตำบล 112 อำเภอ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำปาง จึงกำหนดแผนนำร่องเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23 )ห้วงวันที่  4 - 5 พ.ย. 62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดเชียงราย จากนั้นจะมีการปรับแผน เพื่อดูผลการบินของเครื่องบิน ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละจังหวัด  

   ทั้งนี้ พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค กำหนดเดินทางรับฟังการเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ในที่  4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ ( Action Plan )ในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เขียนเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2562 03:07:09 น. (view: 215)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง