News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au - 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2  ของอากาศยาน au - 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา  

          ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  พ.อ.วิศิษฐ์   บรรณกิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2  ของอากาศยานau - 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา  

ทั้งนี้จากการประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำปางที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการลักลอบเผาป่าจนลุกลามขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อการดับไฟ เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่าหรือกิจกรรมในพื้นที่ป่า เช่นผู้ที่เข้าล่าสัตว์ หาของป่า ทำการเกษตรและอื่นๆ ส่งให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่ 26 ธ.ค.62 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนเผชิญเหตุ ขณะที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ( ท. )ร่วมกับ บก.ควบคุมของแต่ละจังหวัดเตรียมแผนการจัดกำลังทหารเข้าสนับสนุนพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เขียนเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 02:43:10 น. (view: 180)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง