News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU - 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง    พ.อ.กฤติ   พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ส่วนหน้าลงพื้นที่ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ป้องกันอันตรายจากไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น 

      ขณะที่กองทัพอากาศยังคงให้การสนับสนุนอากาศยานพีชเมคเกอร์( Peacemaker) แบบ AU - 23 ในการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่อง

     ด้าน เรืออากาศโท พชรพล  ทองหยอด นักบินฝูงบิน 501 กองบิน 5 กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 4 – 20 พ.ย.ที่ผ่านมา อากาศยานพีชเมคเกอร์( Peacemaker)ได้ขึ้นบินในพื้นที่จำนวน  6 จังหวัด  25  อำเภอ  59 ตำบล จากเป้าหมาย 9 จังหวัด  ทั้งนี้ปัญหาของการขึ้นบินที่สำคัญคือสภาพอากาศที่เป็นเมฆหมอกในบางส่วนโดยเฉพาะช่วงเช้า และสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเฉพาะของภาคเหนือที่นักบินจะต้องพิจารณาในการขึ้นบิน ส่วนความครอบคลุมในการกระจายเสียงนั้นส่วนใหญ่ประชาชนในภาคพื้นสามารถได้ยินชัดเจน  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบินว่าจะสามารถบินลงต่ำได้มากน้อยแค่ไหน โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของการบิน 

      อย่างไรก็ตามทางฝูงบิน 501 กองบิน 5 ได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ไว้อย่างดี เพื่อให้ภารกิจของการบินประสบความสำเร็จ ที่สำคัญอยากให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นความสำคัญของการรักษาอากาศอันบริสุทธิ์ของภาคเหนือด้วยการลดการเผาในพื้นที่ร่วมกัน

เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 05:59:12 น. (view: 389)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง