News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องค์การสวนสัตว์ เดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี ของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7

 นับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ       ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์    เป็นประธานเปิดการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education        of Asia Through Research for Nature” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators, Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global ฯลฯ รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ       ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิ้น 150 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ

เขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 06:02:11 น. (view: 142)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง