News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลสุเทพจำนวน 40 คน ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถประเมินอาการและรับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุ โดยเฉพาะการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ผ่ายสายด่วน 1669 รวมทั้งการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอนของการบริการตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล 

เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 10:55:26 น. (view: 126)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง