News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯพะเยา ปลื้ม ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าฯพะเยา ปลื้ม ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก และขอบคุณที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาและอนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งน่าจะมาจากผลการทำงาน 3- 4 ประการที่ผ่านมา ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ในการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย และการบริหารรัฐกิจในช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้มาก การพัฒนาจังหวัดพะเยาเป็นเมืองนักท่องเที่ยว รวมถึงการทำงานที่ยึดกฎหมายเป็นหลักใหญ่ ไม่อ่อนข้อให้กับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นผลงานในครั้งนี้ และขออุทิศให้ผลของรางวัลในครั้งนี้ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ้ำหลวงด้วย

ทั้งนี้ยังให้ข้อคิดในการทำงานว่าขอให้ทำงานตามหน้าที่ ดังประโยคที่ตนเองจำขึ้นใจจากบทความที่เคยอ่านว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำราชการ ดังนั้นข้าราชการจึงมีคุณค่าสูงมาก ในการทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ เพื่อดูแลพสกนิกรของพระองค์ ข้าราชการจึงต้องทำงานให้ดีที่สุด ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยึดหลักธรรมในการทำงาน ส่วนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ขอให้ให้คิดว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่จะต้องเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จต่อไป ที่สำคัญคือ เมื่อมีโอกาส มีหน้าที่การงาน ที่ดีแล้ว ให้นึกถึงสังคม และการตอบแทนสังคมด้วย และอยากให้ทุกคนอยู่เพื่อคนอื่น เชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้น 

สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        โดยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้แก่

     1. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

     2. นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์

     3. นางปิยพรรณ  หันนาคินทร์   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

     4. พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)   ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

     5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาแพทยศาสตร์

    6. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

    7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อลัน เพียร์สัน (Professor Emeritus Dr.Alan Pearson)  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2562 07:32:15 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง