News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ สรุปการปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ วันแรกของช่วงรณรงค์ ไม่มีผู้เสียชีวิต 

​รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันแรกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต​วันนี้ (28 ธ.ค. 62) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่​สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 8 ครั้ง ที่อำเภอแม่ริม 3 ครั้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวียงแหง 

เชียงดาว ดอยเต่า และอำเภอสันทราย อำเภอละ 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ

การเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถย้อนศร และสภาพรถ สภาพถนน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 62.50 รถเก๋ง ร้อยละ 25 และรถปิคอัพ ร้อยละ 12.50 ทั้งนี้ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 9,475 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,474 คัน คิดเป็นร้อยละ 47.22 การกระทำผิดสูงสุดคือไม่มีใบขับขี่ จำนวน 1,578 คดี หรือร้อยละ 35.15​นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนประชาชนผู้ขับขี่ ในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิม และให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องของการสวมหมวกกันนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วย พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้เตรียมความพร้อมของกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ บุคลากรการแพทย์ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้านท้องถิ่น ให้ดำเนินมาตรการ “ด่านชุมชน” อย่างจริงจังและเข้มงวด

เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2562 12:13:24 น. (view: 186)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง