News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ฉลองปีใหม่2563 เชียงใหม่ดุสังเวยชีวิตอุบัติเหตุวันสุดท้าย 5 ยอดรวมทะลุ 14ราย เมา จยย.ครองแชมป์ตามเดิม ถอดบทเรียนวางแผนรับมือสงกรานต์ต่อ

 เชียงใหม่ 3 ม.ค.- ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสรุป การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมจนถึง 2 มกราคม โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวม 104 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 104 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย โดยเฉพาะวันสุดท้าย วันที่ 2 มกราคม มีผู้เสียชีวิตมากถึง 5 ราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ น้อยกว่า 3 ปีย้อนหลัง 25.99% ในขณะที่ ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 14.28% อำเภอสันทราย เป็นพื้นที่มีทั้งอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอเมือง ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี ในขณะที่ 4 อำเภอไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลยคือ กัลยาณิวัฒนา อมก๋อย แม่ออนและไชยปราการ ส่วนสาเหตุหลักมากสุดยังเกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด สภาพถนน ทัศนวิสัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ฝ่าฝืนสัญญาณ ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ จักรยานยนต์เกิน 86% เส้นทางตรงมีเหตุสูงสุดทั้งถนนทางหลวงและถนน อบต./หมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากสุดคือ16.00-24.00น.และเกิน59% เป็นคนในพื้นที่

การตั้งจุดตรวจบูรณาการและด่านชุมชนกว่าพันแห่งและตรวจตามมาตรการ 10 รสขม 74,385 คัน พบกระทำผิดถึง 30,522 คัน หรือ 41.03% เพิ่มจากปีก่อน 3.67% ฐานความผิดสูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัย 10,623 คน รองลงมาเป็นไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมา โทรศัพท์ ฝ่าฝืนสัญญาณ ที่ประชุมมีการประเมินสถานการณ์พร้อมให้สรุปและถอดบทเรียนจุดอ่อนทั้งหมดเพื่อปรับในการทำแผนรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึง แผนรับมืออุบัติเหตุในภาพรวม เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นทุกปี และสาเหตุก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆ

เขียนเมื่อ 03 มกราคม 2563 07:39:17 น. (view: 172)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง