News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 70 ปี "7 ทศวรรษ อนุบาลเชียงใหม่ ก้าวไกลการศึกษาพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และการสะท้อนถึงแนวคิดในการจัดการศึกษา     ค่ำวานนี้ (5 ม.ค. 63) ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงาน 7 ทศวรรษ อนุบาลเชียงใหม่ ก้าวไกลการศึกษาพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ การสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเมืองเชียงใหม่

     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านการศึกษา และสติปัญญาอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2492 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีความมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้าน มีน้ำใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ ในโอกาสวาระครบรอบ 7 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คอนเสิร์ต Music of Change - Message from the future นิทรรศการการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ครู และศิลปินรับเชิญ รวมถึงการประมูลภาพวาดเพื่อหารายได้สมทบทุนองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 06 มกราคม 2563 01:08:10 น. (view: 198)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง