News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จับมือศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าระวังและระงับเหตุเมื่อพบการเกิดเหตุไฟป่า/ไฟไหม้ ผ่านแอปพลิเคชั่น PODD “ผ่อดีดี”

      พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเหตุเมื่อพบการเผาในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ประจำอยู่ที่หมู่บ้านและโรงพัก ซึ่งจะเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุพร้อมกับตู้ยามที่อยู่ในพื้นที่โรงพัก พร้อมทั้งเป็นแอดมินในการรับแจ้งเหตุ หลังจากรับแจ้งเหตุแล้ว จะนำข้อมูลและสั่งการ พร้อมนำกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอ หน่วยงาน ทสจ. เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปดูที่เกิดเหตุ และดำเนินการตามแผนงานการบูรณาการประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นแนวทางของกองทัพภาคที่ 3 ต่อไป หรือสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบผ่อดีดี (app PODD) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นการเฝ้าระวัง จัดการไฟป่า สามารถระบุพิกัด รวบรวมสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยประชาชนจิตอาสา สามารถรายงานเหตุได้ทันทีที่พบเหตุ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ด้าน สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว ผู้จัดการโครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชั่นผ่อดีดี เป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นเครื่องมือที่เน้นการตรวจจับ หรือสัญญาณของการเกิดโรคระบาด เหตุผิดปกติด้านสุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ หมอกควันไฟป่า เป็นเครื่องมือเน้นการตรวจจับและสามารถแจ้งให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน สามารถมาระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยจะได้รับการติดตามเหตุจากส่วนท้องถิ่นและอำเภอ แอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่าสามารถใช้ได้แล้ว จากการพัฒนามา 2 ปี ซึ่งได้ทดลองใช้มาในบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ปัจจุบันติดตั้งระบบแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในพื้นที่ปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 100 แห่ง มีอาสาผ่อดีดีมากกว่า 8,000 คน หากอาสาแจ้งเหตุมา แอปจะสามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุได้ทันที เรื่องจะถูกส่งไปยัง อปท.ในพื้นที่ พร้อมแสดงผลผ่านแผงตรวจติดตามระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย   ทั้งนี้ผู้ที่กระทำความการเผาในที่โล่งหรือเผาพื้นที่ป่า จะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าโดยตรง ในทางปฏิบัติจึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามจุดไฟเผาป่า และมีบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ มาตราที่เกี่ยวกับควบคุมไฟป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พรบ.อุทยานแห่ชาติ พ.ศ. 2504 และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตำรวจสามารถจับกุมได้ทุกบทบัญญัติที่พบการกระทำความผิดดังกล่าว สำหรับผู้ที่พบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 053-232019 และ  053-112725 หรือสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง    นอกจากนี้ ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลด App ผ่อดีดี (PODD) "จิตอาสารายงานเหตุหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่“  โดยค้นหาชื่อ PODD สามารถสมัครได้ทั้งในระบบแอนดรอย และระบบ ios  

เขียนเมื่อ 08 มกราคม 2563 05:59:44 น. (view: 137)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง