News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM 100 มช.นำทีมแจกของขวัญวันเด็กที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.ห้วยแก้ว และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว และนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ร่วมกันเปิดงานและอ่านสาสน์วันเด็กแห่งชาติ โดยมีน้องๆ เด็กๆ เยาวชน เข้าร่วมจำนวนมาก ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กๆ การเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล ฐานเรียนรู้ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วม ตามคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2563 09:42:25 น. (view: 101)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง