News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าว ความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า และการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ยืนยันขณะนี้ผู้ป่วยชาวจีนหายป่วยแล้ว และยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

 

ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศ.นพ.บรรณกิจ   โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.นพ. ชัยวัฒน์    บำรุงกิจ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์    ลีรพันธ์  ผู้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์

รศ.พญ.อรินทยา   พรหมินธิกุล  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอ.นพ.ปรเมษฐ์    วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยชาวจีนอายุ 28 ปีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยืนยันว่าได้ทำการรักษาจนผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว จึงจะจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยยังมีเพียงรายเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในระหว่างนี้ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยรายอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มข้น จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีบุคลากร หรือผู้ป่วยรายใดติดเชื้อต่อจากผู้ป่วยรายดังกล่าว และจนถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการนั้น ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ได้กำหนดให้มีการจำกัดทางเข้า - ออก โดยทุกทางเข้าออกจะมีจุดคัดกรอง ผู้รับบริการรวมถึงบุคลากร จะต้องผ่านจุด Thermoscan หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  หากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย และมีประวัติเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ ภายใน14 วัน เจ้าหน้าที่จะแยกเพื่อไปรับการตรวจที่ opd สนามหน้าอาคารนินมานเหมินทร์-ชุติมา ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีคำแนะนำให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ในการดูแลตัวเอง

เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำเรื่อง การทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ

และปฎิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งการแพร่กระจาย

ของเชื้อด้วย

         โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าทั้งหมด ได้ที่ https://www.facebook.com/medicine.cm/   

เขียนเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 03:25:26 น. (view: 676)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง