News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ทีมงาน FM100 มช. เข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้เพื่ออยู่รอด “Disruption” ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส(6 ก.พ.63) ทีมงาน FM100 มช. นำโดยนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้เพื่ออยู่รอด “Disruption” ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส ที่ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน โดยช่วงเช้ามีการบรรยายโดย นางสาวฉัตรปวีณ์ รักอริยพงษ์ (ซี) พิธีกรและผู้ดำเนินรายการด้านไอทีชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด “Disruption” ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส และช่วงบ่าย มีการอบรมในหัวข้อ Digital Literacy โดยนางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการเพจอีจัน โดยมีนักสื่อสารมวลชน เครือข่ายวิทยุสถาบัน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เขียนเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563 02:14:41 น. (view: 101)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง