News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ อ.วารินทร์ โดย อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จัดโครงการ “ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5” ประจำปี 63 มอบหน้ากากป้องกันโรคระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม ให้กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอให้ประชา

 วันที่ 9 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. มูลนิธิ อ.วารินทร์ โดย อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ภาคเอกชนจัดโครงการ “ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5” ประจำปี2563 มอบหน้ากากป้องกันระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม ให้ นายวีรพันธ์    ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  พล.ต.ท.ประจวบ   วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พ.อ.กฤษณพงศ์   พรหมการัตน์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน สนันสนุนอุปกรณ์การดับไฟอันเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งให้รางวัลสนับสนุนและให้กำลังใจกับพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันการเผาป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้อาจารย์วารินทร์ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่มีเหตุร้ายในช่วงนี้ทั้งโรคภัย ฝุ่นควัน การก่อเหตุอาชญากรรม ว่าเหตุการณ์จะไม่บานปลายรุนแรง  ขอให้ประชาชนคนไทยมีสติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์ และกลั่นกรองข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยกันดูแลขับเคลื่อนบ้านเมือง ดีกว่าขัดแย้งกัน

ทั้งนี้มูลนิธิ อ.วารินทร์ได้จัด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 6,000 ขวด, หน้ากากอนามัยรวม 4,000 ชิ้น พร้อมทั้งยารักษาโรคอื่นๆ 15,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน ทั้งจากไวรัสโคโรน่าและฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ 

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ทาง มูลนิธิ อ.วารินทร์ สนับสนุนเครื่องเป่าลม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นอกจากนี้ให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 ในการนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และตำรวจภูธรภาค 5 จะช่วยดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารอรับสิ่งของในครั้งนี้ 5 จุด ได้แก่ 

สวนสาธารณะหนองบวกหาด ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ประตูช้างเผือก ตลาดสันป่าข่อย  ตลาดศิริวัฒนา หรือกาดธานินทร์ โดยในแต่ละจุด จะแจกชุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค 600 ชุดต่อจุด เฉพาะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  อีก 600 ขวดต่อจุด

เขียนเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2563 02:19:37 น. (view: 94)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง