News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการควบคุมการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่ ขออย่ากักตุน ยืนยัน เพียงพอต่อความต้องการ

 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ร้านที่จำหน่ายต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากประชาชนมีความวิตกเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จึงซื้อเกินกว่าความจำเป็น ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตเดินเครื่องผลิตเต็มที่ มั่นใจว่าเพียงพอต่อความต้องการ และจะจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับร้านค้าทั่วไป รวมถึงร้านธงฟ้าท้องถิ่นไทย ซึ่งมีอยู่ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้านธงฟ้าจะจำหน่ายให้ประชาชนชิ้นละ 2.50 บาท คนละไม่เกิน 10 ชิ้น  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ไม่ให้กักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินควร หากมีการกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายเกินราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อเกินความจำเป็น

เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 01:34:38 น. (view: 36)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง